lg

Optimik-2.36c krojne liste i izrada nameštaja :: detaljan opis programa i performansi

dg
Softver Relikon distribucija

Download Optimik Demo verzija

Software

 


  The Grid

 

Ako je Vaša delatnost proizvodnja i izrada nameštaja po meri, onda Optimik može da bude Vaš novi dragoceni pomoćnik...

SOFTVER koji radi za Vas!

 

Zelite POSECEN sajt?

 

Datum poslednje izmene:  18.11.2012
Copyright © 2001 - 2020
"Relikon" d.o.o.

div

Optimik - Detaljan opis programskih mogućnosti

 

 

div

 

Hronološka lista poboljšanja u programu...

Optimik - verzija 2.36c:
• Automatski će uraditi svih 7 načina kalkulacije za rezanje i izbaciti Vam najoptimalniji. Do sada ste ručno birali koji algoritam će Optimik da koristi

Verzija 2.33A:
• Štampanje bez potrebe instalacije štampača na računaru...
Verzija 2.32:
• Bolja priprema i prilagođenje izlazne štampe
Verzija 2.31:
• Poboljšanja u radu sa modulima
Verzija 2.30:
• Pojačana manipulacija sa modulima, pregledniji izveštaji, doteran izgled štampanih modula, ispravljeni bagovi uočeni u prethodnim verzijama Verzija 2.29:
• Novi sistem registracije korisnika
Verzija 2.28:
• Ispravljen bag uocen u prethodnoj verziji
Verzija 2.27:
• Grafičko korisnička poboljšanja, demo verzija sada radi sa 30 umesto sa dosadašnjih 10 elemenata...
Verzija 2.26:
• Nova instalacija sa izborom jezika koji koristite (srpski, engleski, španski, slovački, češki, slovački, u pripremi i mađarski, francuski...
• Prikaz kant trake na krojnoj listi opciono u više boja...
• Poboljšan algoritam za proračun...
• Ispravljeni bagovi uočeni u prethodnoj verziji...

Verzija 2.24:
• Krajem jula 2003 završena je nova verzija programa... Na osnovu jednogodišnje upotrebe verzije 2.17, uvažene su nove želje i potrebe korisnika, tako da je sada Optimik kompletniji i još bolji, te polako postaje standard za upotrebu na ovim prostorima i može da se svrsta u klasu profesionalnih softvera po hobi ceni...Autor programa je firma RK-Software, iz Slovačke (Nove Mesto nad Vahom), autor je Rastislav Korytar. Program funkcioniše od 1999. godine u brojnim firmama u Slovačkoj, Českoj, Americi, od pre dve godine i u Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Makedoniji, Hrvatskoj, kao i u Australiji, Brazilu i Madjarskoj. Program je vrlo jednostavan za upotrebu, a pri tome možda najefikasniji na tržištu Evrope. Primera radi, proračun 35 panela univera (dimenzija 2650x2070 mm) sa 450 elemenata za sečenje, izvrši se za oko 3 sekunde (zavisno od računara), pri čemu relativni koeficijent iskorišćenja prelazi 99 %.

Tokom dvogodišnje saradnje autor je uvažio brojne zahteve korisnika sa ovih prostora, te je tako Optimik postao još bolji. Posebno su zadovoljni korisnici, koji su se odlučili za Optimik, iako su već koristili softvere slične namene.

Program radi tako što koristi osobine, nekoliko najboljih i praksom potvrdjenih algoritama iz domena optimizacije, modifikuje ih na poseban način, pri čemu je dobijen
najefikasniji program te vrste
Novo u verzijama 2.20 - 2.24:
• Pojačane mogućnosti importa i eksporta podataka (biranje separator karaktera-delimitera), mogućnost eksporta krojnih lista za potrebe CAD programa, crtanje inverznog plana krojenja, proračun za više poslova odjednom, štampanje etiketa-nalepnica, procentualna zbirna korekcija cena, svi štampani izveštaji se mogu eksportovati u EMF grafički format (Windows Enhanced Meta File), moduli se sortiraju i organizuju po grupama po želji korisnika, svaki modul je dobio dodatni parametar opisa, podaci o modulu se automatski upisuju u napomenu o poslu, napomena o poslu se može proširiti i štampati zasebno, modifikacija nekih štampanih izveštaja, mogućnost definisanja potrošnje kant trake uz potreban višak, pri upisu dimenzija modula dodata opcija množenja dimenzija, krajčenje tj. skraćenje dimenzija materijala se definiše posebno za formate i ostatke, potpuno prerađeno i prošireno uputstvo za rad sada funkcioniše kao posebna aplikacija, 96 slika materijala proizvođača KRONOSPAN je dodato u program, promenjen sistem registracije i broj registracionih nivoa smanjen na 3...

Novo u verziji 2.17:
• Mogućnost izbora kvaliteta eksporta u grafički fajl...
• Izbor da li će kant trake biti štampane na krojnim listama ili ne
• Definisanje redosleda upisa podataka o elementima (količina, dužina, širina)...
• Ispravljeni bagovi, uočeni u prethodnim verzijama
• Proširena lista materijala za rad

Novo u verziji 2.16:
:: Ispravljeni bagovi, uoceni u prethodnim verzijama...

Novo u verziji 2.15:
:: Unifikovani upgrade sa verzije 2.00. Jedna setup verzija je za upgrade ili za potpuno novu instalaciju. Pogledajte...

Novo u verziji 2.14:
:: Bolji rad sa ostacima, pojačan algoritam za optimizaciju

Novo u verziji 2.13:
• Objedinjeni prikaz posla u jednoj tabeli
:: Kantovanje - crtanje kant trake u krojnoj listi uz odgovarajući element
:: Automatski Import *.txt fajla sa poslovima

Novo u verziji 2.12:
:: Moćniji i efikasniji algoritam za optimizaciju
:: Ispis dimenzija na listi uz stranicu elementa, jer ste Vi tako tražili...
:: Rad sa proizvoljnim brojem različitih materijala odjednom!!!
:: Parcijalno računanje dužine sečenja, po svakoj tabli materijala
:: Dnevni ulaz - izlaz magacinskog stanja i automatsko ažuriranje stanja
:: Ukupni, detaljni cenovni proracuni posla
:: Definisanje ostalih komponenti posla, sklapanje, transport, usluzno sečenje, uslužno kantovanje, bušenje rupa, ostale komponente, šarke, okovi, ručke, itd...
:: I mnogo toga drugog sto ste ŽELELI...

Novo u verziji 2.00:

mogucnost proracuna ukupne dužine sečenja, pri cemu je duzina tačno ona putanja kojom testera prođe kroz materijal, ni manje ni više...
izbor rezanja po dužini, odn. po širini materijala
definisanje više različitih formata materijala u istom poslu
jedinstveno u ovom programu je iskorišćenje materijala, prvo se koriste najmanji ostaci, pa veći, pa formati koji se definišu kao "alternativni" i tek na kraju se troši novi materijal...

OPTIMIK -verzija 2.36 :

OPTIMIK program se koristi za automatsko crtanje i kalkulaciju plana rezanja. Koriste ga najviše proizvodjači nameštaja, kada treba izraditi nameštaj po meri ili za planiranje proizvodnje i troškova, kao i drugi koji koriste pločaste materijale u svom radu (drvo, metalne ploče, staklo, itison, podne obloge, pleksi staklo...).

Optimik se takođe može koristiti za 1D - jednodimenzionalno krojenje, po jednoj zadatoj dimenziji (šipke, lajsne, cevi, profili)

Može se široko koristiti u najrazličitijim poslovima optimizacije. Kao dodatak na ove osnovne zadatke OPTIMIK služi za automatski upis i manipulaciju podacima o materijalima, pojedinačnim formatima, formiranje setova (predefinisanih modula) i njihovo umetanje u tekući posao, za finansijski proračun troškova, za svaki posao ili set i mnogo drugih sitnica koje Vam mogu olakšati zivot…

 • Za bolju orijentaciju na crtežu, u vezi sa prikazom elemenata, korisnih ostataka, otpada, moguće je podesiti različitu boju i font teksta koji se pojavljuje. Ako je potrebno program može upisati dodatno i opis elementa, uz njegovu dimenziju;
 • Štampanje dva crteža na jednom listu, kao i štampanje izgleda korištenog materijala, prikaz stranice na elementu, na kojima se lepi kant traka u novoj verziji kant traka moze a ne mora biti prikazana na crtezu, u boji po želji.
 • Zaglavlje svake štampane strane može sadržati 1 liniju sa bilo kakvim podacima (napr. kontakt podaci o firmi, prodavcu, tel, naziv, mesto, itd…) datum u formi koju želite.
 • Merna jedinica se takodje može menjati po potrebi. Može se izvršiti izbor izmedju sledecih opcija: mm, cm, dm, m, decimal inches, inches, feet and inches.
 • Sva programska podesavanja se mogu menjati u toku rada, bez obzira u kojoj ste fazi planiranja, jer automatski preracunava sve merne jedinice i zadate vrednosti.
 • Ručno se može uticati na brzinu proračuna, što dovodi do promene u obliku ostataka. Najčešće se koristi za manji broj elemenata. U najvećem broju slučaja, položaj za najbrži proračun, je savršeno kvalitetan i pouzdan. Odstupanja u kvalitetu kalkulacije su reda velicine 1%, ali Vam kreiraju ostatke različitih oblika, pa sami možete odlučiti koji su Vam pogodni za buduće poslove
 • Pravac rezanja - ako je potrebno, može se definisati pravac sečenja (po dužoj, odnosno široj strani materijala). U suprotnom kalkulacija se vrši optimalno za kombinovani pravac. U svim metodama sečenja, dobijaju se najoptimalniji mogući rezultati.
 • Crtež inverzne krojne liste - elementi se raspoređuju ne odozgo naniže nego obrnuto, zbog lakšeg snalaženja na crtežu.
 • Možete koristiti ostatke iz prethodnih poslova, a možete i definisati minimalno iskorišćenje ostataka koje želite da postignete.Program će pokusati da prvo potroši najmanje ostatke i formate materijala, pa će nastaviti sa većim i tek na kraju će trošiti nove table materijala. Ako se prati stanje materijala u magacinu, kada se potroši sav materijal definisan u magacinu, program će prestati sa proračunom i izbaciće obaveštenje, da nema više materijala.
 • Po završetku proračuna, će se pojaviti statistički podaci - kolicina potrošenog materijala, količina novodobijenih ostataka i škarta, kao i ukupna-parcijalna dužina sečenja i koeficijent iskorišćenja materijala. Apsolutno iskoriscenje materijala predstavlja procentualni odnos dimenzija elemenata i dimenzije materijala (odnos površina).
  Relativna iskoristivost, površina ostataka se dodaje uz površinu isečenih elemenata i deli se sa površinom materijala.

Opcije za štampanje su:

 • Štampanje crteža
 • Prikaz pojedinog crteža po želji, preko reda
 • Pomeranje crteža na dole, radi štampe dva manja plana na istom papiru (radi uštede papira)
 • Promena boje crteza i tabela, zavisno od štampača (crno beli ili kolor stampač). Zavisno od toga kakav štampač imate.
 • Povećanje crteža, radi raspoznavanja detalja
 • Umanjenje crteža
 • Učitavanje print fajla sa crtežom, koji je ranije formiran
 • Snimanje crteža u print fajl, radi štampanja na drugom racunaru
 • Eksport crteza u grafički fajl (*.emf, *.bmp ili *.jpg) formata, sa mogućnošću izbora kvaliteta-veličine fajla
 • Eksport štampanih podataka u tekst fajl, sa opcijom biranja separatora-delimitera, shodno potrebama drugih apčlikacija i softvera za knjigovodstvo.

Kant traka - se može dodeliti svakoj od 4 stranice elementa po želji, Radi kontrole, pojaviće se vizuelna oznaka na crtežu elementa, kao i u tabeli u glavnom prozoru, a na krojnoj listi će traka biti obeležena debljom linijom, radi vizuelnog pregleda. Moguće je definisati i potreban višak koji se mora utrošiti prilikom lepljenja, radi tačnijeg troškovnog proračuna .Svi podaci koji se nalaze u programu, o svim materijalima, poslovima, modulima, elementima se smeštaju u jedan bekap fajl sa nastavkom - *.opa, sa imenom koje se može menjati po želji. Program inicijalno nudi datum kao naziv bekap fajla, a kreiranje bekap fajla se završava klikom na "Bekap podataka".

 

Page copy protected against web site content infringement by CopyscapeDownload OPTIMIK 3.47..!!!
Kompletno preveden program i uputstvo za rad...


Uputstvo u PDF formatu...!!!

INFO o CNC verzijama:
Ako ste zainteresovani za CNC verziju OPTIMIK-a, molimo Vas kontaktirajte proizvodjaca ili distributera specificne CNC masine.
Kompatibilne CNC masine za secenje:

 • CYWWM (XML)

Vise o dodatnim modulima...

 

divm


div

Home :: Internet promocija SEO & Web Design, e-SHOP reenja

OPTIMIK Softver za krojenje pločastih materijala :: Umetnicka galerija Duboreza - Razni Autori :: Iz arhive :: Linkovi :: Kontakt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relikon - Novi Sad :: Copyright © 2003-2020 :: Svi tekstovi i fotografije na ovim stranicama, autorsko su delo vlasnika web sajta.
Molimo vas da nas obavestite o preuzimanju teksta i fotografija.

ld   dd