­

OPTIMIK® - Dodatni moduli

Editor plana sečenja
Optimik - cutting plan editor

Ovaj modul omogućava RUČNO podešavanje kalkulacije plana sečenja. Delovi koje uklonite sa plana se jasno prikazuju u tabeli u levom panelu. Ovi elementi se tada mogu postaviti u drugi izabrani deo plana (radi uprošćenja potreban prostor je obojen), takođe možete izabrati i pravac sečenja.

Na ovaj način možete lako prilagoditi plan sečenja svojim potrebama.

159 EUR

Asistent SEČENJA
Optimik - cutting plan editor

Ako vaša CNC mašina za sečenje bez opciještampanja etiketa, ovaj modul vammože pomoći. Svešto vam je potrebno su računar (ili tablet sa Windows operativnim sistemom) sa instaliranim Optimikom i povezanim štampačem labela (etiketa) postavljenim direktno na rezaču.

Ovde možete prikazati plan sečenja u ekranskom prikazu u punoj veličini. U isto vreme na levoj strani ekrana asistent će prikazati redosled elemenata koji se seku, kao i dimenzije koje je potrebno podesiti na formatizeru. Nakon svake sekcije, kliknite na dugme u levom gornjem uglu i izabrani odsečak će biti obojen usivo. U slučaju da štampate etikete za elemente ili upotrebljive ostatke, koje možete da dodate na element koji se seče, imaćete instant štampanje.

199 EUR

Automatski import/eksport
Optimik - setting of the automatic import/export

Ovajmodul omogućava da se Optimik® koristi u takozvanom automatskom režimu rada. Podrazumeva da Optimik® importuje podatke vezane za posao, njegove proizvode i komponente automatski. Nakon importa, Optimik® kreira i izračunava plan sečenja za sve delove. Na dalje, Optimik® automatski eksportuje sve slike i podatke o planu sečenja u izabrani fajl.

Automatski režim omogućava efikasnu upotrebu Optimika® i u drugim aplikacijama. Naprimer konekcija online sa sistemom eRozrys kompanije NeronIT je obezbeđena na ovaj način.

299 EUR

Konekcija ka CNC mašini
Plan sečenja koji Optimik® izračuna se može eksportovati na sledeće CNC mašine:

MACMAZZA srl

MACMAZZA srl

Via Mondini 72
61121 Pesaro
Italy

Za konekciju na CNC mašinu, potreban je softver MacmazzaLink.
Macmazza can supply you directly with the Optimik Professional + full package with CNC interface software supporting all connections for Macmazza machines' software.
This can be all FREE only if you contact http://www.macmazza.it directly for a new machine and even possible in more than one license!

HOLZMA Plattenaufteiltechnik GmbH

HOLZMA Plattenaufteiltechnik GmbH

Holzmastrasse 3
75365 Calw-Holzbronn
Germany

Za konekciju na CNC mašinu, potreban je softver CADlink.

Biesse s.p.a.

Biesse s.p.a.

Via della meccanica, 16
Pesaro
Italy

Za konekciju na CNC mašinu, potreban je softver Biesse Link.

SCM Group

SCM Group

Via Emilia 77
47921 Rimini
Italy

Za konekciju na CNC mašinu, potreban je softver CPlink ili WinCut.

599 EUR